Ivan Glišić – Čizme slobode [PDF Download]

Ivan Glišić – Čizme slobode. Dvadeset godina punka 1976.-1996.

Killer—Ubica, nije među živima. Njegova smrt izaziva ogromno interesovanje. Nije čudo. Killer je bio, i za života, kontroverzna ličnost. Od jednih hvaljen i uzdizan do zvezda, od drugih napadan i guran u blato. Pljuvači i psovači mašu revijama na čijim je naslovnim stranama, u uniformi okorelog nacionaliste. Branioci govore da je to vešta fotomontaža, da je Killer do zadnjeg časa ostao veran pacifističkim opredeljenjima. Podelio se i PUNK NAROD, PUNK PRISNA PORODICA, kako je Killer nazivao pripadnike našeg pokreta.

Continue reading “Ivan Glišić – Čizme slobode [PDF Download]”

Branko Miloš – Druga strana rokenrola [PDF Download]

Temi kakva je rok muzika obično se pristupa na dva načina. Jedan pristup bi se mogao okarakterisati kao nekritičko odobravanje, a drugi kao apriorno odbacivanje. Podbornici prvog pristupa pozivaju se na činjenicu da je rok muzika prodrla u svaku poru javnog života, da održava mentalitet modernog doba i da je svojim komercijalnim efektima dostigla snagu industrijske grane. Drugi pristup je da se ona proglašava amoralnom muzikom u kojoj bi traženje pozitivnih crta značilo potpuno nerazumevanje njene filozofije.

Continue reading “Branko Miloš – Druga strana rokenrola [PDF Download]”