Petar II Petrović Njegoš – Lažni car Šćepan Mali [PDF Download]

Lažni car Šćepan Mali je istorijska poema u obliku narodne drame Petra II Petrovića Njegoša, nastala 1847. u doba srpskog romantizma. Prvo izdanje objavljeno je u Trstu 1851. godine na srpskom narodnom jeziku.
“Lažni car Šćepan Mali” je hronološki poslednje od tri Njegoševa najpoznatija dela. Pre ovog dela napisani su: „Luča mikrokozma“ (1845) i „Gorski vijenac“ (1846).

Narodna tradicija i arhivski materijal o Šćepanu Malom poslužili su Njegošu kao podloga za ovo pjesničko djelo. Njegoš opisuje vladavinu Šćepana Malog u Crnoj Gori koji se lažno predstavljao kao ruski car Petar III Romanov. Kroz ironičnu predstavu istorijske svakodnevnice prikazan je odnos naroda i crnogorskih velikaša prema njemu, kao i pometnja koju je pojava Šćepana Malog izazvala kod ruskih i turskih vlasti.

Continue reading “Petar II Petrović Njegoš – Lažni car Šćepan Mali [PDF Download]”

Petar II Petrović Njegoš – Gorski vijenac [PDF Download]

„Gorski vijenac“ predstavlja najsloženiju razvojnu etapu vrsnog pisca Petra II Petrovića Njegoša, čineći ovo delo njegovim najpoznatijim ostvarenjem.

Objavljeno je 1847. godine u Beču, a sam naziv „venac“ simbolički označava slavu koju pisac predaje crnogorskim junacima zbog njihova oslobađanja srpstva.

Ovo delo ispevano je u epsko- dramskoj formi, prožeto lirizmorno.

Continue reading “Petar II Petrović Njegoš – Gorski vijenac [PDF Download]”

Petar II Petrović Njegoš – Luča Mikrokozma [PDF Download]

Luča mikrokozma je poema Petra II Petrovića Njegoša nastala u proleće 1845, koja pripada epohi romantizma. Prvo izdanje je objavljeno u Beogradu iste godine.

U ovom filozofsko-religijskom spevu duša, vođena „iskrom božanstvenom”, traga za uzrocima čovekovog pada sa neba i lepotom božanstva.

Pesnik opisuje kosmičҝe i rajske predele kao i Sataninu pobunu protiv Boga koja je dovela do izgnanstva čoveka na Zemlju.

Continue reading “Petar II Petrović Njegoš – Luča Mikrokozma [PDF Download]”