Robert Graves – Klaudije Car i Bog i njegova žena Mesalina [PDF Download]

Nastavak romana Ja, Klaudije car i bog, u kome opisuje Klaudijevu vladavinu do njegove smrti godine 54.

Malo je pisaca koji izazivaju sve veće interesovanje ukoliko se sa njima više upoznajemo. Što dublje ulazimo u njihova dela, šta dalje ulazimo u njihovu dušu, to nas oni više zadivljuju. Iza najdaljih horizonata pomaljaju se novi i novi predeli i nigde kraja. Takav utisak ostavlja i Robert Grevs.
Grevs je 1934. dobio Memorijalnu nagradu Džejmsa Tejta Bleka za Ja, Klaudije i Klaudije bog. Continue reading “Robert Graves – Klaudije Car i Bog i njegova žena Mesalina [PDF Download]”