Branko Miloš – Druga strana rokenrola

Branko Miloš - Druga strana rokenrolaTemi kakva je rok muzika obično se pristupa na dva načina. Jedan pristup bi se mogao okarakterisati kao nekritičko odobravanje, a drugi kao apriorno odbacivanje. Podbornici prvog pristupa pozivaju se na činjenicu da je rok muzika prodrla u svaku poru javnog života, da održava mentalitet modernog doba i da je svojim komercijalnim efektima dostigla snagu industrijske grane. Drugi pristup je da se ona proglašava amoralnom muzikom u kojoj bi traženje pozitivnih crta značilo potpuno nerazumevanje njene filozofije.

 

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

Branko Miloš – Druga strana rokenrola