Semir Osmanagić – Bosanska Piramida Sunca [PDF Download]

U Evropi, zvanično, nisu postojale piramide koje su gradile drevne civilizacije sve do 2005. godine. Brdo Visočica, koja se uzdiže iznad grada Visoko, u sebi krije stepenastu piramidu, čiji su graditelji iz duboke evropske prošlosti. Geološki je nedvojbeno potvrđeno da se ispod plitkog sloja humusa nalazi kolosalna kamena građevina.
Kao posljednja u nizu izabranih svjetskih piramida koje pominjemo u ovom feljtonu, Bosanska piramida Sunca izaziva poseban respekt. Inicijalne informacije upućuju na postojanje piramidalnog kompleksa koji po svojoj veličini, a time i značaju, ide uz sami bok piramidama u Meksiku (Teotihuakan) i Egiptu (piramide u Gizi).

Continue reading “Semir Osmanagić – Bosanska Piramida Sunca [PDF Download]”

Semir Osmanagić – Civilizacije prije početka zvanične historije [PDF Download]

U izazovnom naslovu autor najavljuje da će se fokusirati na dokazivanje postojanja razvijenih Planetarnih civilizacija prije pojave Sumera, Babilona, drevnog Egipta i drugih znanih civilizacija u posljednjih sedam hiljada godina.

Mnogobrojni slični pokušaji u svijetu su se dosada zavržavali uglavnom u spiritualnom domenu. Međutim, ova knjiga nudi obilje materijalnih dokaza koji nedvojbeno ukazuju na postojanje razvijenih kultura u Pacifičkim, Atlantskim i sredozemnim vodama davno prije što bi to oficijelna nauka dozvolila.

U harmoničnom plesu se u knjizi povezuju zabranjena arheologija, sakralna geometrija, astroarheologija, arheokriptografija, geomagnetna strujanja Planete i nova, višedimenzionalna umjetnost. Knjiga je nastala kao rezultat autorovih putovanja, istraživanja i analiza.

Continue reading “Semir Osmanagić – Civilizacije prije početka zvanične historije [PDF Download]”

Semir M. Osmanagić – Putevi duše [PDF Download]

Svako od nas se rodio sa posebnom životnom misijom. Dok je ne pronađemo i ne ostvarimo, naš život će biti neispunjen.

Sledeće priloge “Alternativne historije” posvećujemo duši i putevima kojima ona prolazi. Kako dosegnuti druge i biti im od pomoći? Kako dopreti duboko unutar vlastitog bića i spiritualno napredovati?

Prateći puteve duše odgonetaćemo njene tajne i svrhu.

 

Continue reading “Semir M. Osmanagić – Putevi duše [PDF Download]”