Seren Kjerkegor – Filozofske mrvice [PDF Download]

“Filozofske mrvice” predstavljaju značajno filozofsko-teološko delo.
Tu su zabeleženi utisci o nemačkoj idealostičkoj filosofiji (Kant, Fihte, Šeling, Haman, Jakobi, Hegel). U tim beleškama značajno mesto zauzima obračun sa Hegelovim epigonima, pa i sa samim Hegelom, razmatranja o grehu i inkarnaciji, o bogu kao o nepromenljivoj suštini i čoveku u stalnoj promenljivosti. Continue reading →

Seren Kjerkegor – Dnevnik zavodnika (PDF Download)

Seren Kjerkegor - Dnevnik zavodnikaDnevnik zavodnika je objavljen neposredno posle vraćanja vereničkog prstena Regini, naknadno uključen u obimno delo Iliili (1843), sa namerom da bi je Kjerkegor konačno odvojio od sebe. U velikoj meri literizovan, glavni akteri su Johanes i Kordelija, Dnevnik je delo romantičara i primerenog koncepta ljubavi koja se odvija između idealizacije i sumnje, ljubavne žudnje i ironije, želje i odbijanja da se objekt ljubavi poseduje, te konačnog raskida koji bi trebalo da uspostavi ljubav s one strane institucionalizovanog i ograničavajućeg morala. Dnevnik zavodnika, u svojoj estetskoj radikalnosti u traganju za slobodom u ljubavi, predstavlja najdublje stranice posvećene strasti i njenom egzistencijalnom i filozofskom poštovanju. Continue reading →