Seren Kjerkegor – Brevijar [PDF Download]

Da kažem nešto o sebi: ja nisam, nipošto, kako to možda vreme traži, nikakav reformator, niti kakav dubokoumni duh, vidovnjak, prorok. Ne, ja sam — dozvolite — ja sam u izuzetnoj meri izraziti policijski talent.
Još od detinjstva bio sam pod vlašću ogromne sete, čija dubina nalazi jedini pravi izraz u tome što mi je podarila ogromnu spretnost da se skrivam iza prividne veselosti i životne radosti. Jedina mi je radost bila, ukoliko se mogu prisetiti, što niko nije mogao da otkrije koliko sam bio nesrećan… Continue reading “Seren Kjerkegor – Brevijar [PDF Download]”

Seren Kjerkegor – Ili Ili [PDF Download]

„Šta ako je sve na svetu nesporazum, šta ako je smeh zapravo plač?“

Ili-ili je prvo veće filozofsko delo Serena Kjerkegora, danskog mislioca i autora iz XIX veka čija nas originalnost i danas opčinjava. Poznat pre svega kao tvorac ključnih koncepata moderne misli i „otac egzistencijalizma“, ali i kao religiozni mislilac, Kjerkegor zahvata oblasti filozofije, teologije, psihologije, književne kritike, religiozne literature i književnosti, istovremeno ih obogaćujući mnogim originalnim doprinosima. Ta moćna mešavina služi mu, pre svega, kao temelj za društvenu kritiku, ali i za novo tumačenje i revitalizovanje hrišćanske vere. Continue reading “Seren Kjerkegor – Ili Ili [PDF Download]”

Seren Kjerkegor – Dnevnici i zapisi (1834-1855) [PDF Download]

Dnevnici su svedočanstvo usamljenog duha koji je proživeo svoj životni vek u samoći, koja je hladna kao prostor u kome se okreću zvezde. Neprocenjivo blago njegovih zapisa je šifrovano pismo ljudskom duhu i duši, kao što su i ostala dela Serena Kjerkegora.

Ovaj velikan je živeo četrdeset jednu godinu (umro je 1855), a imao je veliki uticaj na filozofe kao što su Hajdeger, Jaspers, Sartr, a od naših pisaca značajan je njegov uticaj na mladog Ivu Andrića.

Continue reading “Seren Kjerkegor – Dnevnici i zapisi (1834-1855) [PDF Download]”

Seren Kjerkegor – Filozofske mrvice [PDF Download]

“Filozofske mrvice” predstavljaju značajno filozofsko-teološko delo.
Tu su zabeleženi utisci o nemačkoj idealostičkoj filosofiji (Kant, Fihte, Šeling, Haman, Jakobi, Hegel). U tim beleškama značajno mesto zauzima obračun sa Hegelovim epigonima, pa i sa samim Hegelom, razmatranja o grehu i inkarnaciji, o bogu kao o nepromenljivoj suštini i čoveku u stalnoj promenljivosti.

Søren Kierkegaard – Filozofske mrvice pdf download knjga online

 

Continue reading “Seren Kjerkegor – Filozofske mrvice [PDF Download]”

Seren Kjerkegor – Dnevnik zavodnika [PDF Download]

Seren Kjerkegor - Dnevnik zavodnikaDnevnik zavodnika je objavljen neposredno posle vraćanja vereničkog prstena Regini, naknadno uključen u obimno delo Iliili (1843), sa namerom da bi je Kjerkegor konačno odvojio od sebe. U velikoj meri literizovan, glavni akteri su Johanes i Kordelija, Dnevnik je delo romantičara i primerenog koncepta ljubavi koja se odvija između idealizacije i sumnje, ljubavne žudnje i ironije, želje i odbijanja da se objekt ljubavi poseduje, te konačnog raskida koji bi trebalo da uspostavi ljubav s one strane institucionalizovanog i ograničavajućeg morala. Dnevnik zavodnika, u svojoj estetskoj radikalnosti u traganju za slobodom u ljubavi, predstavlja najdublje stranice posvećene strasti i njenom egzistencijalnom i filozofskom poštovanju. Søren Kierkegaard – Dnevnik zavodnika pdf download knjiga online

Continue reading “Seren Kjerkegor – Dnevnik zavodnika [PDF Download]”