Ognjen Bakić – Marketing u turizmu [PDF Download]

ognjen-bakic-marketing-u-turizmuPredmet „Marketing u turizmu” postoji skoro  četrdeset godina kao nastavna disciplina koja se izučava na Univerzitetu u Beogradu (Ekonomskom fakultetu), posebno i sa punim fondom časova od školske 1986/87. godine. Poslednjih dvadesetak godina interesovanje za sadržaj ove naučne discipline značajno se proširilo tako da danas nema visokoškolske obrazovne institucije u našoj zemlji na kojoj se ne izučava problematika turizma a da u nastavni plan dodiplomskih ili poslediplomskih studija nije uključen ovaj predmet.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

ognjen-bakic-marketing-u-turizmu