Slobodan Selenić – Pismo Glava [PDF Download]

„Ideologija koja je pokretala naredbodavce i neposredne dželate obesmislila je antropološku funkciju kulturnih obrazaca, koji jedinkama treba da olakšaju normalan život u društvu. U romanu Pismo/glava S. Selenića, koji je dao veliki doprinos razumevanju ovog zla u jugo-komunističkoj varijanti, jedan dogmatski revolicionaran fanatik, kakav je Šampion, koji na kraju balade… postaje religiozni mistik, našao se nasuprot Maksimilijanu, intelektualcu-žrtvi.“ Continue reading “Slobodan Selenić – Pismo Glava [PDF Download]”

Slobodan Selenić – Timor Mortis [PDF Download]

Timor mortis je prvi Selenićev roman u kome sudbine, zbivanja, reči i sećanja zavise od ćudi istorije, koja je piscu dala prilike da kulturni prostor jugoslovenske zajednice XX veka sagleda kao studiju srpskog mentaliteta, kao i mentaliteta naroda sa kojima je živeo: Hrvata, Nemaca, Jevreja, Roma… To je još jedna slika velikog istorijskog i civilizacijskog poraza, novi vitraž na kapeli podignutoj u spomen jučerašnjeg sveta.

 

 

Continue reading “Slobodan Selenić – Timor Mortis [PDF Download]”

Slobodan Selenić – Memoari Pere Bogalja [PDF Download]

Prvi Selenićev roman, Memoari Pere Bogalja (1968), remek-delo nove generacije posleratnih srpskih pisaca, čita se nadušak usled svoje stilske lakoće i savršenosti, univerzalnosti svojih poruka i upečatljivog snimka vremena koji je zasvagda ostavio trag u savremenoj srpskoj prozi.

Izopšten iz društva „nogatog čovečanstva“, nesrećnim slučajem obogaljen kao dete u jednom zbegu za vreme Drugog svetskog rata, Pera Bogalj svojim nesvakidašnjim memoarima ispisuje dramu posleratnog raspadanja partizanske morala i secira društvo koje je, u ime nedostižnih ideala, građanski poredak zamenilo još gorim i nepravednijim. Isprva nadoknađujući svoj nedostatak kožnim mantilom pustog silnika nove vlasti, zavaljenog u svoja invalidska kolica, ovaj „kentaur na točkovima“ najzad ostaje zgađen nad svetom koji ga okružuje. Continue reading “Slobodan Selenić – Memoari Pere Bogalja [PDF Download]”

Slobodan Selenić – Prijatelji sa kosančićevog venca 7 [PDF Download]

Roman Prijatelji je objavljen 1980, već u januaru 1981. knjiga dobija NIN-ovu nagradu.Godine 1982. na sceni Ateljea 212 izvedena je prvi put komedija Kosančićev venac br. 7. Romaneskni predložak za komediju bili su Prijatelji usled čega je došlo do promene orginalnog naslov romana u Prijatelji s Kosančićevog venca 7 , o čudnom prijateljstvu Srbina i Albanca u Beogradu, nakon Drugog svetskog rata.

 

 

Continue reading “Slobodan Selenić – Prijatelji sa kosančićevog venca 7 [PDF Download]”

Slobodan Selenić – Očevi i oci [PDF Download]

Socijalne i političke prekretnice u Jugoslaviji čine fabulu najzačajnijeg romana Očevi i oci (1985) plodnog srpskog pisca Slobodana Selenića. Zbog svog beskompromisnog preseka zamršene scene predratne srpske i jugoslovenske politike, svog nepatvorenog antikomunizma u kome se vešto prepliću porodična i društvena drama epohe, ovaj roman bilo bi teško objaviti pre Titove smrti 1980. U epilogu ove tragične poluvekovne porodične sage, u poslednjim godinama Drugog svetskog rata, Mihajlo Medaković, sin pripadnika predratne građanske aristokratije, sve dublje se upliće u komunistički pokret, i njegove očigledne simpatije prema komunistima pružaju Seleniću priliku da dâ oduška svom gnušanju prema ciničnim ujdurmama zagovornika besklasnog društva i, istovremeno, preziru prema nacionalističkoj politici mnogih svojih sunarodnika.

Continue reading “Slobodan Selenić – Očevi i oci [PDF Download]”