Slobodan Selenić – Prijatelji sa kosančićevog venca 7 [PDF Download]

Roman Prijatelji je objavljen 1980, već u januaru 1981. knjiga dobija NIN-ovu nagradu.Godine 1982. na sceni Ateljea 212 izvedena je prvi put komedija Kosančićev venac br. 7. Romaneskni predložak za komediju bili su Prijatelji usled čega je došlo do promene orginalnog naslov romana u Prijatelji s Kosančićevog venca 7 , o čudnom prijateljstvu Srbina i Albanca u Beogradu, nakon Drugog svetskog rata.

 

 

Continue reading “Slobodan Selenić – Prijatelji sa kosančićevog venca 7 [PDF Download]”

Slobodan Selenić – Očevi i oci [PDF Download]

Socijalne i političke prekretnice u Jugoslaviji čine fabulu najzačajnijeg romana Očevi i oci (1985) plodnog srpskog pisca Slobodana Selenića. Zbog svog beskompromisnog preseka zamršene scene predratne srpske i jugoslovenske politike, svog nepatvorenog antikomunizma u kome se vešto prepliću porodična i društvena drama epohe, ovaj roman bilo bi teško objaviti pre Titove smrti 1980. U epilogu ove tragične poluvekovne porodične sage, u poslednjim godinama Drugog svetskog rata, Mihajlo Medaković, sin pripadnika predratne građanske aristokratije, sve dublje se upliće u komunistički pokret, i njegove očigledne simpatije prema komunistima pružaju Seleniću priliku da dâ oduška svom gnušanju prema ciničnim ujdurmama zagovornika besklasnog društva i, istovremeno, preziru prema nacionalističkoj politici mnogih svojih sunarodnika.

 

 

 

 

Continue reading “Slobodan Selenić – Očevi i oci [PDF Download]”