Spinoza – Etika [PDF Download]

“ETIKA geometrijskim redom izložena i u pet delova podeljena” delo je, u kojem je Baruh de Spinoza izložio celovito svoj filosofski sistem. Etika je objavljena posle smrti ovog posvećenika u mudrost (za života objavio samo dela “Principi Dekartove filosofije” i “Teološko-politička rasprava”).

Spinoza je proživljavao i pisao Etiku punih 15 godina. Prva skica ovog dela, pronađena znatno kasnije, nosi naziv “Kratka rasprava o Bogu, čoveku i njegovoj sreći”. Interesantno je da je rad na njoj jedno vreme potisnuo u drugi plan, zbog rada na Teološko-političkoj raspravi. Kao da je predosetio kakvu će buru izazvati objavljivanje ove knjige 1670. godine (koja u sebi sadrži mnogo toga, što je kasnije, u Etici, dobilo celovit izraz). Imamo paradoks da je Rasprava, pisana kasnije, postala prizivajući vesnik omraze prema Spinozi, njegovog izgona, ali i svega onoga sadržanog u Etici, pisanog ranije ali sa odložnom redakcijom. Zbog Rasprave, Spinoza je označen “jevrejskim otpadnikom”, “inkarnacijom satane”, “princom ateista”, najopasnijim čovekom onoga vremena. Sve je to uzrokovalo da se Etika ne objavi u “liberalnoj” Holandiji XVII veka. Iako objavljena posmrtno, Etika je ubrzo nastrože zabranjena, zajedno sa ostatkom Posmrtnih dela (koja su ponovo izdata tek posle 100 godina). Lajbnic je, na primer, za Spinozu napisao da je najozbiljniji protivnik hrišćanske religije, a za Etiku – da je štetna i veoma opasna za sve one, koji bi se trudili da se u nju udube. Bivši Spinozin prijatelj Grevijus izjavio je da Posmrtna dela zaslužuju da budu bačena u tamu pakla. I tako, još mnogo “lepih” reči, ostrašćenog žigosanja i dokazivanja ispravnosti kroz napade na našeg filosofa i njegovo delo. Continue reading “Spinoza – Etika [PDF Download]”