Jurij Petrović Miroljubov – Arijevci – Rg Veda i Religija Slovena [PDF Download]

Ova knjiga predstavlja pokušaj komparativnog prikaza dvaju religijskih sistema, Arijevskog kao starijeg i Slovenskog koji od njega ishodi. Pokušaj da se iznađe osnovna determinanta, kao koneksija kurturnih arhetipova, ima za cilj da dokaže i osvetli inherentnost drevnih verovanja, primarne Arijevske i sekundarne Slovenske kulture, kao i samo poreklo današnjih Slovena u smislu direktne grane Arijevskih naroda.
Sam naziv knjige „Arijevci“ ne odgovara originalu, koji u bi prevodu sa ruskog mogao glasiti „Rg-Veda i Religija Slovena“.

Continue reading “Jurij Petrović Miroljubov – Arijevci – Rg Veda i Religija Slovena [PDF Download]”

Rastko Kostić – Pad Arkone Ili Sumrak Slovenskog Paganizma [PDF Download]

Rastko Kostic - Pad Arkone Ili Sumrak Slovenskog PaganizmaU našoj sredini nema studije niti književnog-istorijskog dela koje je posvećeno postojanju i nestanku zajednice zapadnih Siovena (Venda), tačnije temi pada Arkone, grada tvrdave na ostrvu Rujan, u Baltičkom moru, godine 1168. ili 1169, i rušenju i uništenju svih tamošnjih paganskih hramova. Boraveći poslednje decenije u Kopenhagenu, posle nekoliko poseta Rujnu dobio sam želju da o tim događajima, kao i o religioznom životu paganskih Slovena, Venda, objavim knjigu, koja se, konačno, i pojavljuje. Ona je nastala iz tri priloga (izbor tekstova) srednjovekovnih hroničara XI – XI! veka (saksonskih: Adama Bremenskog i Helmoda fon Bazaua, i danskog: Saksa Gramatika). Autori hronika toga doba govore o rasprostranjenosti slovenskih plemena (koja su tada živela u severnoj Nemačkoj i jugoistočnoj Danskoj), njihovom privrednom, ekonomskom i religioznom životu, njihovom karakteru, istoriji, mentalitetu i običajima. Ostalih pet priloga u knjizi (Rafaela Petaconija, Pola Grindera Hansena, Ričarda Stounija, Miroslava T. Znojenko i moj uvodni ogled) naučni su eseji i posvećeni temi paganske religije zapadnih Slovena, kultu boga Svetovida i drugih, kao i tumaćenjima pojedinih aspekata te religije (polikefalije slovenskih bogova, indo-slovenskim i iransko-slovenskim vezama u ovoj oblasti i dr). Continue reading “Rastko Kostić – Pad Arkone Ili Sumrak Slovenskog Paganizma [PDF Download]”

Veselin Čajkanović – O Vrhovnom Bogu u Staroj Srpskoj Religiji [PDF Download]

Veselin Cajkanovic - O Vrhovnom Bogu u Staroj Srpskoj ReligijiIzuzimajući glavnog boga i velike bogove, koje je stalno uklanjala i uništavala, sklonost ka pomirenju sa starinskom verom – na svoj način i za svoje potrebe – pokazala je u velikoj meri i srpska pravoslavna crkva, ona mnogo šta ne samo da nije progonila nego je, kao svoje, prihvatila, odmah ili postepeno, i najveće praznike paganske između ostalog, Božić i Slavu, i time sama postala nacionalna crkva u najvišoj meri. Čuvajući tako – uz plemenitu Hristovu nauku o čovekoljublju – i »drage i lepe običaje« starinske – tj. saznanje i osećanje, duh i dušu beskrajnog niza predaka – ona je omogućila pokolenjima potomaka da budu u prnsnom dodiru sa svim prošlim naraštajima do najdaljega pretka, da se osećaju kao nerazdvojni delovi ogromne i moćne zajednice pomrlih i živih sunarodnika.

Continue reading “Veselin Čajkanović – O Vrhovnom Bogu u Staroj Srpskoj Religiji [PDF Download]”

Nenad Gajić – Slovenska mitologija [PDF Download]

Panteon bogova, demonologija, mitska mesta, magijski rituali…

Obuhvatan, jedinstven i iscrpan pregled slovenske mitologije.

Ovaj ilustrovani pregled slovenske mitologije otkriće vam:

• Misteriju slovenskog pisma i mitsku poruku glagoljice
• Ko su slovenski bogovi i koliko ih je zaista
• Šta znače običaji kojih se i danas pridržavamo
• Drevna predanja o magiji i zaštiti od nje
• Mitska bića i mitska mesta nepoznata mnogima

Slovenska mitologija je idealan spoj modernog pristupa mitološkoj temi i naučne studije, koja kao jedini imperativ sebi postavlja činjeničnu zasnovanost, bogatstvo podataka i sveobuhvatnost i odgovornost naučne istine. Continue reading “Nenad Gajić – Slovenska mitologija [PDF Download]”