Tomas Man – Dnevnici 1933-1934 [PDF Download]

Čitalac koji ovim Dnevnicima bude pristupio sa onim očekivanjima kojima pristupa nekom od umetničkih tvorevina Tomasa Mana biće na određen način razočaran; tu neće naći onaj osobeni šarm Manove proze, onu besprekornu odnegovanost jezika, elegantnu i spokojnu opširnost, a ni onu specifičnu ironiju koja Manovom epskom tkanju daje onaj osobeni pečat. Ovo nije delo briljantnog virtuoza jezika, niti je ovde na delu čarobnjak jezika koji inače uvek želi da se dopadne; sve je tu očigledno podređeno jednom drugom i drugačijem cilju — da se utvrdi i iskaže gola, nešminkana istina o sebi i svom vremenu. Naravno, ta je istina subjektivna, pa shodno tome na određen način i jednostrana.Ali, čini se da time Tomas Man, lišen autostilizacije i maske, lišen patosa klasiciteta i monumentalnosti, postaje ljudski neposredniji i životniji jer nam se predočava i razotkriva kao čovek sa svojim realnim ljudskim osobinama, vrlinama i nastranostima. Thomas Mann

Continue reading “Tomas Man – Dnevnici 1933-1934 [PDF Download]”

Tomas Man – Kraljevsko visočanstvo [PDF Download]

Šta znači ovaj roman, upitaće se mnogi čitalac dok bude čitao “Kraljevsko visočanstvo”, a i pošto ga pročita i odloži: je li mogućno da je pisac od ugleda i stvaralačke savesti kao Tomas Man pisao apotezu života prinčeva, princeza i milionara, slatku i ružičastu bajku koja se po mnogo čemu koleba između nezaboravne Pepeljuge i mondeno savremenog kiča koji poneki put još i danas dopre do nas iz nedalekog sveta? Razume se, stvar ne stoji tako, ako poniknemo iza bukvalne fabule. Ne radi se u ovom romanu o princu i o dvoru, ne radi se ni o kakvoj kneževini a isto tako ni o bilo kakvoj milionarskoj ćerci. Radi se o Tomasu Manu samon. Radi se o položaju izuzetnog pojedinca u širokom društvu, o položaju i dužnosti pesnika u njemu, kao i, dublje, o položaju i stavu građanskog nemačkog čoveka u situaciji raspadanja vrednosti, morala, konvencija, a ne manje i dotadašnjeg materijalnog položaja starinskog i kulturno najznačajnijeg nemačkog sveta: građanstva.

Thomas Mann – Kraljevsko Visočanstvo pdf download online knjiga Continue reading “Tomas Man – Kraljevsko visočanstvo [PDF Download]”

Tomas Man – O Nemačkoj republici [PDF Download]

Jedan od  najvećih pisaca nemačke i svetske književnosti dvadesetog veka Tomas Man, autor znamenitih romana kao što su: Budenbrokovi, Čarobni breg, Doktor Faustus i dr., objavio je izuzetan publicistički spis „O Nemačkoj republici“ u kome su sabrani njegovi govori i članci u kojima Tomas Man sa osobenom analitičkom pažnjom uzornog mislioca razmatra egzistencijalne teme i probleme nemačkog naroda u prvoj polovini prošloga veka.
Svojom javnom delatnošću tokom Prvog svetskog rata (1914 – 1918), veliki pisac otvoreno ustaje protiv demokratsko-pacifističkih tendencija koje su dobrim delom bile prisutne u zapadnom javnom mnenju toga vremena, zalažući se pritom za konzervativno-militaristički koncept nacionalne ideologije.

Posle Drugog svetskog rata, nakon tragičnog iskustva nacističke Nemačke, Tomas Man postaje privržen ideji  lišavanja političke subjektivnost vlastite domovine, njenog uklanjanja sa svetske političke scene. Bio je to čin moralne odgovornosti velikog pisca nad kojim je, po svemu sudeći lebdela misao Johana Volfganga Getea kada je genije iz Vajmara jednom prilikom zapisao:“Često mi se događalo da osetim gorki bol pri pomisli na nemački narod koji je tako vredan poštovanja u pojedinačnom i tako jadan u celini“. Thomas Mann Continue reading “Tomas Man – O Nemačkoj republici [PDF Download]”

Tomas Man – Pripovetke I – II [PDF Download]

tomas-man-pripovetke-i-iiU ovoj zbirci su smešteni sledeći naslovi:
Pripovetke I: Razočarenje; Mali gospodin Frideman; Bajaco; Tobija Mindernikel; Luishen; Tonio Kreger; Smrt u Veneciji; Orman; Težak čas; Gladius Dei; Gladni ljudi; Genijalno dete; Sreća; Kod proroka; Soj Velzunga; Železnička nesreća; Kako su se tukli Jape i Do Eskobar; Put groblja.
Pripovetke II: Gospodar i pas; Nered i rani bol; Mario i mađioničar; Zamenjene glave; Zakon; Prevarena. Thomas Mann

Continue reading “Tomas Man – Pripovetke I – II [PDF Download]”

Tomas Man – Tonio Kreger [PDF Download]

tomas-man-tonio-kregerTonio Kreger je novela koju je Thomas Mann napisao u svom ranom razdoblju i objavljena je 1903 .

U njoj, Mann se bavi temom odvajanja svijeta umjetnosti od svakodnevnog života, kao i gdje umjetnik stoji između njih.

U velikoj mjeri autobiografska priča prati ključne događaje Tonio Kregerovog života i njegovu borbu s ravnotežom između umjetnosti i života, što je kulminiralo nakon povratka u rodni grad.

 

Continue reading “Tomas Man – Tonio Kreger [PDF Download]”

Tomas Man – Buddenbrookovi [PDF Download]

tomas-man-buddenbrookoviOvaj prvi veliki roman Tomasa Mana jeste jedno od najznačajnijih djela njemačke književnosti predratnog doba. Po svom društvenom i umjetničkom značaju jedino se još ciklus romana Hajnriha Mana, koji prikazuje vilhelmovsko carstvo, može uporediti s njim. U tom ciklusu (naročito u “Podaniku”) Hajnrih Man istupa politički oštrije i aktuelnije od svog brata Tomasa.

U “Budenbrokovim” ne nalazimo  takvu  neposrednu aktuelnost. Fabula romana završava se davno prije procvata i sloma vilhelmovskog razdoblja. Pa ipak on sadrži duboku društvenu kritiku, mada u složenom, zamršenom obliku. Umjetnički oblik “Budenbrokovih”, tjesno povezan s tim osobenim vidom kritike društva, takođe je veoma osoben: u cijeloj njemačkoj knjiže-vnosti iz predratnih godina nema ni jednog jedinog po obliku ovako zaokrugljenog i monumentalnog romana tako mirnog toka. Ali ne samo u njemačkoj-i u cijeloj svjetskoj književnosti tog razdoblja malo je djela koja bi se u pogledu umjetničkog oblika mogla uporediti s ovim romanom.
Continue reading “Tomas Man – Buddenbrookovi [PDF Download]”

Tomas Man – Doktor Faustus [PDF Download]

tomas-man-doktor-faustusU Doktoru Faustusu je došlo do prave „provale” istorije u manovo umetničko ostvarenje. Neposrednije nego u bilo kojoj drugoj njegovoj pripovedačkoj tvorevini, predmet spisateljske igre iz koje nastaje književni svet romana tu su i aktuelno zbivanje, čiji je pisac svedok i sudeonik, i ono što je, pripremajući ga, ovom zbivanju prethodilo, kao i dalja prošlost sa svojim figurama i simbolima, delotvornim u prikazivanoj sadašnjici tako što se viđenje i tumačenje te prošlosti čitaocu neposredno daju preko naratora koji piše životopis svoga prijatelja, ali i fantomski-neuhvatljivo, kao ponovljene crte predaka na licima savremenika, koji se ne vide uvek, niti je svako kada da ih prepozna. Continue reading “Tomas Man – Doktor Faustus [PDF Download]”

Tomas Man – Ispovesti varalice Feliksa Krula [PDF Download]

tomas-man-ispovesti-varalice-feliksa-krulaRoman “Ispovesti varalice Feliksa Krula” Tomas Man je počeo još tokom Prvog svetskog rata. Njegov glavni junak je nalik savremenom Dorianu Grayu, koji, iako talentovan, pametan i lep, bira da postane lopov i da se pomoću emotivnih veza munjevito penje po društvenoj lestvici, vremenom se pretvarajući u čudovište. Ekstravagantna parodija “Felix Krull”, prema rečima samog Mana, prevodi “autobiografsku i aristokratsku ispovest u Goetheovom duhu u sferu humora i kriminalistike”. Umetnik, tvrdi u svom romanu Mann, figura je komična – on može da oslepljuje i obmanjuje, ali ne može da izmeni svet. Mann je „Felixa Krulla“ smatrao svojim najboljim i najuspešnijim delom, jer roman “istovremeno negira tradiciju i ide ka njenom izvoru” Continue reading “Tomas Man – Ispovesti varalice Feliksa Krula [PDF Download]”

Tomas Man – Čarobni breg [PDF Download]

Ovaj veliki društveno-idejni roman za koji je Tomas Man 1929. godine dobio Nobelovu nagradu, dešava se u jednom švajcarskom sanatorijumu. Glavni junak, Hans Kastorp, dolazi da obiđe svog bolesnog rođaka i ostaje u sanatorijumu punih sedam godina. Roman nije zasnovan na koherentnoj fabuli, već na uobličavanju karaktera tipičnih za građansko društvo, i, pre svega, na raspravljanju moralnih i idejnih problema tadašnje Evrope, koja je i sama oličena u slici sanatorijuma, „čarobnog brega“ koji nije samo poprište borbe između života i smrti, već i između humanističko-demokratskih i reakcionarno-autoritativnih pogleda na svet. Thomas Mann – Čarobni brijeg pdf download

Continue reading “Tomas Man – Čarobni breg [PDF Download]”