Vilijam Šekspir – Mletački trgovac [PDF Download]

Vilijam Šekspir - Mletački trgovacMletački trgovac (engl. The Merchant of Venice) delo je Vilijama Šekspira, štampano je prvi put 1600. godineali verovatno je izvođeno i ranije (1596). Na taj zaključak navode sledeći događaji: pogubljenje jednog Jevrejina, doktora kraljice Elizabete, u Londonu, 1594. godine, pod optužbom da je bio umešan u zaveru Španaca koji su nameravali da otruju kraljicu (scena na sudu (IV, 1) ide na ruku antisemitsko raspoloženje koje je taj događaj bio izazvao); Antonijev brod Andreja ima isto ime kao i španski admiralski brod Sv. Andreja, koji su Englezi zaplenili prilikom napada na luku Kadiz, 1596., i ime je bilo pogodno da gledaoce u pozorištu podseti na podvig engleskih mornara protiv neprijatelja koji je želeo da pokori Britaniju. Continue reading →

Vilijam Šekspir – Otelo [PDF Download]

Vilijam Šekspir - OteloSlavnu tragediju o mletačkom crncu Otelu, jedno od najpoznatijih dela pesnika Hamleta i Romea i Julije – preveo je na srpski još početkom 20. veka dr Svetislav Stefanović, tragični predsednik SKZ iz vremena Drugog svetskog rata. On je napisao i predgovor i komentare. Drama ljubavi i ljubomore još se prikazuje na najboljim evropskim pozornicama. Continue reading →

Vilijam Šekspir – Magbet [PDF Download]

Vilijam Šekspir – MagbetMagbet (engl. Macbeth) je jedan od najkraćih Šekspirovih komada.
Drama „Magbet“ je polisemično i tematski bogato delo. Motivacija za ubistvo koje Magbet čini nad kraljem pojačana je veštičjim činima i ambicijom, krvava dela ostavljaju prostora za ljudskost; zločin i kazna dobijaju širi kontekst u okviru prirodnih procesa smrti i rađanja. Motivacija je data i na širokom, ali i na ličnom planu – tako bračni par Magbetovih ne može da ima potomstvo. Koliko su likovi ubice i njegove žene spojeni, dokazuje psihoanalitička studija Sigmunda Frojda na tu temu, u kojoj uplašenog i začaranog ubicu i njegovu, isprva ambicioznu, a zatim obolelu ženu, vidi kao delove ljudske podsvesti. William Shakespeare – Magbet pdf download online

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Viljem Šekspir – Makbet

 

Vilijam Šekspir – Kralj Lir [PDF Download]

Viljem Šekspir - Kralj LirKralj Lir, (engl. King Lear) tragedija Vilijama Šekspira. Verovatno je nastala 1605. godine.

Šekspirova tragedija za osnovu ima različite priče o polu-legendarnom Liru, kralju Britanije, o kome prvi zapisi potiču iz 12. veka koje je ostavio istoričar Geoffrey of Monmouth.

Jedan od Šekspirovih izvora bio je raniji komad Kralj Lir. U tom komadu Kordelija i kralj Francuske služe Lira prerušeni u seljake. Činjenica je da je drevna priča o kralju Liru postojala u brojnim verzijama pre ove i verovatno je Šekspir bio upoznat sa njima. William Shakespeare – Kralj Lir pdf download

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Viljem Šekspir – Kralj Lir

Vilijam Šekspir – Romeo i Julija [PDF Download]

Vilijam Šekspir - Romeo i JulijaRadnja dela Romeo i Julija događa se u malom italijanskom gradu Veroni, između dve moćne i ugledne porodice Kapuleti i Monteki, između kojih se žestoko neprijateljstvo prenosilo sa generacije na generaciju. Radnja počinje tople julske noći kada gradom šetaju Samson i Grgur, Kapuletijeve sluge u potrazi za kavgom. William Shakespeare – Romeo i Julija pdf download

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Vilijam Šekspir – Romeo i Julija

Vilijam Šekspir – Hamlet [PDF Download]

Vilijam Šekspir - Hamlet“Hamlet” je prva od Šekspirove „četiri velike tragedije”, u koje još spadaju “Kralj Lir”, “Otelo” i “Magbet”, napisana 1601. godine, na samom početku njegovog „tragičnog perioda”. Od Hamleta možda ima formalno savršenijih, ali izvesno, ne i bogatijih tragedija. Postala je vrlo popularna čim je napisana, preživela je sve smene književnih ukusa i do danas je ostala verovatno najčitanije među klasičnim delima dramske literature uopšte. Jedan od razloga te trajne privlačnosti ovog dela je sama priča o danskom kraljeviću, koja je do te mere duboko ljudska da i najrazličitiji čitaoci i gledaoci nalaze u njoj nešto što ih uzbuđuje i što spremno prihvataju. Odavno je primećeno da svako doba, svaka generacija, pa i svaki čovek, imaju svog Hamleta. William Shakespeare – Hamlet pdf download

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Vilijam Šekspir – Hamlet