Vilijam Šekspir – Julije Cezar [PDF Download]

Julije Cezar, je tragedija Vilijama Šekspira koja je napisana oko 1599. godine. Spada u grupu dramskih komada napisanih prema stvarnim događajima iz istorije Rimskog carstva. Druge dve drame s ovom tematikom su Koriolan i Antonije i Kleopatra.

Iako je komad dobio ime prema rimskom imperatoru, on je sporedni lik koji se pojavljuje u svega tri scene. Marko Brut je centralni lik zapleta, jer se se čitav komad vrti oko njegovih unutrašnjih trvenja po pitanju časti, ljubavi prema domovini i prijateljstva.

Osnovni izvor korišćen pri izradi komada je prevod Plutarhovih Života koji je sačinio Tomas Nort (Thomas North). Šekspir je izmenio neke istorijske činjenice kako bi se komad lakše mogao izvesti na sceni i radi jačeg dramskog efekta. Komad sadrži anahrone elemente iz elizabetanske ere. Recimo, za Cezara se kaže da nosi elizabetansku tuniku (doublet) umesto rimske toge. U jednom trenu čuje se sat i Brut to primećuje i pominje.

William Shakespeare – Julije Cezar pdf download online knjiga Continue reading “Vilijam Šekspir – Julije Cezar [PDF Download]”

Vilijam Šekspir – Mletački trgovac [PDF Download]

Mletački trgovac (engl. The Merchant of Venice) delo je Vilijama Šekspira, štampano je prvi put 1600. godineali verovatno je izvođeno i ranije (1596). Na taj zaključak navode sledeći događaji: pogubljenje jednog Jevrejina, doktora kraljice Elizabete, u Londonu, 1594. godine, pod optužbom da je bio umešan u zaveru Španaca koji su nameravali da otruju kraljicu (scena na sudu (IV, 1) ide na ruku antisemitsko raspoloženje koje je taj događaj bio izazvao); Antonijev brod Andreja ima isto ime kao i španski admiralski brod Sv. Andreja, koji su Englezi zaplenili prilikom napada na luku Kadiz, 1596., i ime je bilo pogodno da gledaoce u pozorištu podseti na podvig engleskih mornara protiv neprijatelja koji je želeo da pokori Britaniju.

William Shakespeare – Mletački trgovac pdf download online knjiga

Continue reading “Vilijam Šekspir – Mletački trgovac [PDF Download]”

Vilijam Šekspir – Otelo [PDF Download]

Slavnu tragediju o mletačkom crncu Otelu, jedno od najpoznatijih dela pesnika Hamleta i Romea i Julije – preveo je na srpski još početkom 20. veka dr Svetislav Stefanović, tragični predsednik SKZ iz vremena Drugog svetskog rata. On je napisao i predgovor i komentare. Drama ljubavi i ljubomore još se prikazuje na najboljim evropskim pozornicama.

William Shakespeare pdf download online knjiga

 

Continue reading “Vilijam Šekspir – Otelo [PDF Download]”

Vilijam Šekspir – Magbet [PDF Download]

Magbet (engl. Macbeth) je jedan od najkraćih Šekspirovih komada.
Drama „Magbet“ je polisemično i tematski bogato delo.

Motivacija za ubistvo koje Magbet čini nad kraljem pojačana je veštičjim činima i ambicijom, krvava dela ostavljaju prostora za ljudskost; zločin i kazna dobijaju širi kontekst u okviru prirodnih procesa smrti i rađanja.

Motivacija je data i na širokom, ali i na ličnom planu – tako bračni par Magbetovih ne može da ima potomstvo.

Koliko su likovi ubice i njegove žene spojeni, dokazuje psihoanalitička studija Sigmunda Frojda na tu temu, u kojoj uplašenog i začaranog ubicu i njegovu, isprva ambicioznu, a zatim obolelu ženu, vidi kao delove ljudske podsvesti.

William Shakespeare – Magbet pdf download online Continue reading “Vilijam Šekspir – Magbet [PDF Download]”

Vilijam Šekspir – Kralj Lir [PDF Download]

Kralj Lir, (engl. King Lear) tragedija Vilijama Šekspira. Verovatno je nastala 1605. godine.

Šekspirova tragedija za osnovu ima različite priče o polu-legendarnom Liru, kralju Britanije, o kome prvi zapisi potiču iz 12. veka koje je ostavio istoričar Geoffrey of Monmouth.

Jedan od Šekspirovih izvora bio je raniji komad Kralj Lir. U tom komadu Kordelija i kralj Francuske služe Lira prerušeni u seljake. Činjenica je da je drevna priča o kralju Liru postojala u brojnim verzijama pre ove i verovatno je Šekspir bio upoznat sa njima. William Shakespeare – Kralj Lir pdf download Continue reading “Vilijam Šekspir – Kralj Lir [PDF Download]”

Vilijam Šekspir – Romeo i Julija [PDF Download]

Radnja dela Romeo i Julija događa se u malom italijanskom gradu Veroni, između dve moćne i ugledne porodice Kapuleti i Monteki, između kojih se žestoko neprijateljstvo prenosilo sa generacije na generaciju. Radnja počinje tople julske noći kada gradom šetaju Samson i Grgur, Kapuletijeve sluge u potrazi za kavgom.

William Shakespeare – Romeo i Julija pdf download

Continue reading “Vilijam Šekspir – Romeo i Julija [PDF Download]”

Vilijam Šekspir – Hamlet [PDF Download]

“Hamlet” je prva od Šekspirove „četiri velike tragedije”, u koje još spadaju “Kralj Lir”, “Otelo” i “Magbet”, napisana 1601. godine, na samom početku njegovog „tragičnog perioda”. Od Hamleta možda ima formalno savršenijih, ali izvesno, ne i bogatijih tragedija. Postala je vrlo popularna čim je napisana, preživela je sve smene književnih ukusa i do danas je ostala verovatno najčitanije među klasičnim delima dramske literature uopšte. Jedan od razloga te trajne privlačnosti ovog dela je sama priča o danskom kraljeviću, koja je do te mere duboko ljudska da i najrazličitiji čitaoci i gledaoci nalaze u njoj nešto što ih uzbuđuje i što spremno prihvataju. Odavno je primećeno da svako doba, svaka generacija, pa i svaki čovek, imaju svog Hamleta. William Shakespeare – Hamlet pdf download

Continue reading “Vilijam Šekspir – Hamlet [PDF Download]”