Vladika Nikolaj Velimirović – Nacionalizam Svetog Save [PDF Download]

Vladika Nikolaj Velimirović - Nacionalizam Svetog SaveSuština svetosavske ideologije je sintagma – jedan narod, jedne religije u jednoj državi. Svetosavski nacionalisti se zalažu za ono što nazivaju srpskim srednjevekovnim vrednostima („bogoljublje“, „viteštvo“, „sabornost“) i za uspostavljanje srpske pravoslavne teokratije na prostoru od „Kupe do Vardara i od Dunava do Jadranskog mora“. Pristalice ove ideologije odbacuju zapadnu kulturu, demokratiju, liberalizam, ljudska prava, republikanske vrednosti, antifašističku tradiciju i ekumenski dijalog. Tokom 1990-ih, svetosavski nacionalizam je postao dominantna struja unutar Srpske pravoslavne crkve. Continue reading →