Jurij Petrović Miroljubov – Arijevci – Rg Veda i Religija Slovena [PDF Download]

Ova knjiga predstavlja pokušaj komparativnog prikaza dvaju religijskih sistema, Arijevskog kao starijeg i Slovenskog koji od njega ishodi. Pokušaj da se iznađe osnovna determinanta, kao koneksija kurturnih arhetipova, ima za cilj da dokaže i osvetli inherentnost drevnih verovanja, primarne Arijevske i sekundarne Slovenske kulture, kao i samo poreklo današnjih Slovena u smislu direktne grane Arijevskih naroda.
Sam naziv knjige „Arijevci“ ne odgovara originalu, koji u bi prevodu sa ruskog mogao glasiti „Rg-Veda i Religija Slovena“.

Continue reading “Jurij Petrović Miroljubov – Arijevci – Rg Veda i Religija Slovena [PDF Download]”

Mladen Vuksanović – Dnevnik s Pala 1992 [PDF Download]

Veliki broj Sarajlija ne poznaje knjigu Mladena Vuksanovića DNEVNIK S PALA 1992, niti zna šta se nadomak Sarajeva dešavalo dok je Sarajevo tonulo u najdužu opsadu jednog grada u modernoj historiji čovječanstva. Pred vama je sadržaj knjige sjajnog čovjeka i novinara Mladena Vuksanovića. Ova knjiga je izuzetno bitna za Sarajevo i Sarajelije, kao i za shvatanje ŠTA NAM SE TO DOGAĐALO devedesetih godina 20. vijeka. Continue reading “Mladen Vuksanović – Dnevnik s Pala 1992 [PDF Download]”

Batrić Jovanović – Rasrbljavanje Crnogoraca [PDF Download]

Batrić Jovanović - Rasrbljavanje CrnogoracaRasrbljavanje Crnogoraca od Staljina i Tita do “Dukljana”

U toku minulih vjekova vršeno je odnarođivanje Srba – turčenjem, albanizovanjem, mađarizovanjem, hrvatizovanjem (preko unijaćenja i katoličenja), a u XX vijeku i makedonizovanjem.

Rasrbljivanje Crnogoraca u XX vijeku jeste, u svojoj suštini, najpodliji čin u cijeloj lepezi raznorodnih vidova asimilacije Srba, jer se radi o odnarođivanju onog dijela srpskog naroda, koji su učeni Evropljani smatrali za najsrpskiji.

Continue reading “Batrić Jovanović – Rasrbljavanje Crnogoraca [PDF Download]”

Branimir Stanojević – Alojzije Stepinac zlikovac ili svetac [PDF Download]

Jedan od značajnih momenata eskalirajuće klerikalne politike danas je bez sumnje veoma često ponavljano pitanje od strane crkvenih krugova koje se odnosi na navodnu potrebu rehabilitacije Alojzija Stepinca, nadbiskupa zagrebačkog i mitropolita katoličke crkve u Hrvatskoj od 1937. do 1946. godine. Po zvaničnoj crkvenoj politici — mučenik i žrtva »monstruoznog procesa kakvom nema primera u novije vrijeme«, a po činjenicama — ratni zločinac i jedan od najzaslužnijih ljudi za stvaranje takozvane Nezavisne Države Hrvatske pod- okriljem fašističkih okupatora u prošlom svetskom ratu, Stepinac bez sumnje zaslužuje da se potpunije osvetli njegov lik, njegovo delovanje, a naročito njegovo biskupovanje u vreme »NDH«. Continue reading “Branimir Stanojević – Alojzije Stepinac zlikovac ili svetac [PDF Download]”