Žoze Saramago – Kain [PDF Download]

Povest čovečanstva je povest njegovog nesporazuma s Gospodom, niti on razume nas niti mi razumemo njega.

„S gospodom bogom nema šale“ glasi jedna rečenica iz Kaina, Saramagovog završnog obračuna sa judeo-hrišćanskom tradicijom. U ovom zaprepašćujućem književnom apokrifu Bog je negativac, anđeli su loši momci, a samo je Kain, božjom voljom ubica svog brata Avelja, istinski preobraćenik i svedok brojnih božjih nedela i osionosti. Zahvaljujući moći da putuje kroz vreme, jer je osuđen na večito lutanje, Kain prelazi „iz proteklih u buduće vidove sadašnjosti“, od Prvog greha do Potopa, preispitujući tako starozavetne priče o postanku sveta, Sodomi i Gomori, rušenju Jerihona, Avramovom žrtvovanju svog sina Isaka, iskušavanju pravednoga Jova, zidanju Vavilonske kule, krvavim ratovima plemena Izrailjevog za Obećanu zemlju…

Lišavajući se uobičajenog nakita pismenosti, portugalski nobelovac je svojim poslednjim objavljenim romanom krunisao jednu visoku književnu građevinu, sazdanu od sve samih parabola u čijoj je jezgri osporavanje pravaca kojima je čovek krenuo i vrednosti koje je izneverio – umnogome vođen rukom svoga tvorca. Continue reading “Žoze Saramago – Kain [PDF Download]”

Žoze Saramago – Putovanje kroz Portugaliju [PDF Download]

Nezaboravno putovanje kroz predele, istoriju i kulturu Portugalije.

Putovanje nikada nema kraj. Samo putnici imaju kraj. A čak i oni mogu produžiti putovanje u sećanju, u pamćenju, u pripovedanju. Kada je putnik seo na pesak plaže i rekao: „Nema više šta da se vidi“, znao je da nije tako. Kraj jednog putovanja tek je početak drugog. Treba videti ono što niste prvi put videli, videti ponovo ono što ste već videli, videti u proleće ono što ste videli leti, videti noću ono što ste videli danju, biti na suncu onde gde je ranije pala kiša, videti useve kako bujaju, zreo plod, pomeren kamen, senku koja ne beše tamo prethodni put. Potrebno je vratiti se starim stopama da bismo ih ponovili, i da bismo ucrtali nove puteve pored njih. Potrebno je ponovo započeti putovanje. Uvek. Continue reading “Žoze Saramago – Putovanje kroz Portugaliju [PDF Download]”

Žoze Saramago – Jevandjelje po Isusu Hristu [PDF Download]

Njegovo je telo ležalo, napeto, čvrsto, ukrućeno, a nad njime stajaše ona, Marija Magdalena, govoreći, Opusti se, bez brige, miruj, pusti da se ja brinem o tebi, i tada oseti da je jedan deo njegovog tela prodro u njeno telo, kako se oko njega steže prsten od vatre, u naletima, kako mu telo trese drhtavica, kao riba koja se trza, bori se i beži uz krik, ali nemoguće, ribe ne urliču, to je bio njegov krik, dok je Marija, stenjući, pala preko njega želeći da sa njegovih usana popije krik, pohlepnim poljupcem kojim je izazvala još jedan beskrajni talas drhtavice u Isusovom telu. Continue reading “Žoze Saramago – Jevandjelje po Isusu Hristu [PDF Download]”

Žoze Saramago – Udvojeni čovek [PDF Download]

Neobična Saramagova priča nije nova jer kao motiv koristi topos dvojnika poznat još od Epa o Gilgamešu i Plautovog Amfitriona pa sve do Diminog Čoveka sa gvozdenom maskom ili Dvojnika Dostojevskog. Ali kod portugalskog nobelovca ovaj motiv razvija se do alegorije o čovekovom identitetu u savremenom svetu.

Uprkos Saramagovom originalnom pravopisu i dugim rečenicama, čitaoci će uživati u jednom iznenađujućem romanu sa elementima trilera, koji se čita bez daha.

Jose Saramago – Udvojeni čovek pdf download online Continue reading “Žoze Saramago – Udvojeni čovek [PDF Download]”

Žoze Saramago – Embargo i druge priče [PDF Download]

Alegorijska osnova Saramagovih priča najbliža je tradicionalnoj paraboli, ali se njena ideološka jednostranost usložnjava jednako modernim apsurdom i ironijskim otklonom, kao i večitom poetičnošću i fantastikom što su nas oduvek sigurno vodile ka drugim svetovima.

Impresivnost kvantitetom i kvalitetom velikih romana Žozea Saramaga baca u zasenak njegova kraća pripovedna ostvarenja.

Šteta. I u njima je, kao i u romanu “Sedam Sunaca i Sedam Mesečina”, svet pun čuda, ali dok ovo delo nedvosmisleno proslavlja život, ona ga uzdižu tako što za njegovim lepotama moramo tragati neprestano se zagledajući u njegov naopaki, izvitopereni lik.

José Saramago

Continue reading “Žoze Saramago – Embargo i druge priče [PDF Download]”