Žoze Saramago – Jevandjelje po Isusu Hristu [PDF Download]

Njegovo je telo ležalo, napeto, čvrsto, ukrućeno, a nad njime stajaše ona, Marija Magdalena, govoreći, Opusti se, bez brige, miruj, pusti da se ja brinem o tebi, i tada oseti da je jedan deo njegovog tela prodro u njeno telo, kako se oko njega steže prsten od vatre, u naletima, kako mu telo trese drhtavica, kao riba koja se trza, bori se i beži uz krik, ali nemoguće, ribe ne urliču, to je bio njegov krik, dok je Marija, stenjući, pala preko njega želeći da sa njegovih usana popije krik, pohlepnim poljupcem kojim je izazvala još jedan beskrajni talas drhtavice u Isusovom telu. Continue reading “Žoze Saramago – Jevandjelje po Isusu Hristu [PDF Download]”

Žoze Saramago – Udvojeni čovek [PDF Download]

Neobična Saramagova priča nije nova jer kao motiv koristi topos dvojnika poznat još od Epa o Gilgamešu i Plautovog Amfitriona pa sve do Diminog Čoveka sa gvozdenom maskom ili Dvojnika Dostojevskog. Ali kod portugalskog nobelovca ovaj motiv razvija se do alegorije o čovekovom identitetu u savremenom svetu.

Uprkos Saramagovom originalnom pravopisu i dugim rečenicama, čitaoci će uživati u jednom iznenađujućem romanu sa elementima trilera, koji se čita bez daha.

 

Jose Saramago – Udvojeni čovek pdf download online Continue reading “Žoze Saramago – Udvojeni čovek [PDF Download]”

Žoze Saramago – Embargo i druge priče [PDF Download]

Alegorijska osnova Saramagovih priča najbliža je tradicionalnoj paraboli, ali se njena ideološka jednostranost usložnjava jednako modernim apsurdom i ironijskim otklonom, kao i večitom poetičnošću i fantastikom što su nas oduvek sigurno vodile ka drugim svetovima.

Impresivnost kvantitetom i kvalitetom velikih romana Žozea Saramaga baca u zasenak njegova kraća pripovedna ostvarenja.

Šteta. I u njima je, kao i u romanu “Sedam Sunaca i Sedam Mesečina”, svet pun čuda, ali dok ovo delo nedvosmisleno proslavlja život, ona ga uzdižu tako što za njegovim lepotama moramo tragati neprestano se zagledajući u njegov naopaki, izvitopereni lik.

José Saramago

Continue reading “Žoze Saramago – Embargo i druge priče [PDF Download]”