Tomas Stern Eliot – Pesme [PDF Download]

Tomas Stern Eliot - PesmePoslednja knjiga pesama koju je T. S. Eliot za života objavio bile su Sabrane pesme 1909-1962 (Collected Poems 1909-1962). U toj knjizi ne nalaze se sve pesme koje je Eliot napisao i objavio, već one koje je smatrao vrednim da se nađu i budu sačuvane u jednim koricama.
Ova knjiga poštuje i Eliotov izbor i raspored pesama (koji je uglavnom hronološki), kao i naslove ciklusa u koje je on razvrstao pesme koje ranije nisu bile objavljene u posebnim knjigama. Razume se, u njoj se ne nalaze sve pesme koje se nalaze u Collected Poems.

Tačnije rečeno, ovo je knjiga izabranih pesama T. S. Eliota u kojoj su sabrane pesme koje su do danas, 1998, prevedene na srpski jezik: knjiga izabranih pesama i sabranih prevoda.

Iako kod nas nikada nije postao popularan pesnik, Eliot spada među veoma prevođene pesnike, i među prevodima sabranim u ovoj knjizi nalaze se gotovo sve one pesme koje su Eliotu donele ugled jednog od najvećih pesnika dvadesetog veka.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu