Travis Bradberry i Jean Greaves – Emocionalna inteligencija [PDF Download]

Ako ste se zapitali zašto Vam se karijera zaustavlja ili je već stala, ili ako samo hoćete da se uključite u brzu traku autoputa i popnete se na sledeći nivo, onda ova knjiga mora biti pročitana… U rascepu između pozitivnih i negativnih tokova misli i emocija, ono što nas razlikuje od drugih bića, jeste naša sposobnost da napravimo pozitivnu promenu u sebi. Ova knjiga sažeto objašnjava kako da se kreativno bavimo sopstvenom emocionalnom inteligencijom i stavimo je u pogon na najbolji način.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu